BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông báo ý kiến của Thủ tướng: Về một số báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cập nhật ngày: 22/04/2009 - 07:29

Ngày 22.4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã giao Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội trong 2 năm 2007-2008.

Về báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo theo hướng bổ sung một số Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010 (như Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm, Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá) vào phần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát Báo cáo, cập nhật số liệu đến cuối năm 2008.

Báo cáo cần bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/CP ngày 18.4.1996 của Chính phủ. Về biên chế làm công tác bình đẳng giới ở cấp tỉnh, chỉnh sửa theo hướng "phấn đấu đến cuối năm 2010, có ít nhất từ 2 đến 3 biên chế chuyên trách làm công tác bình đẳng giới ở cấp tỉnh"....

Sau khi hoàn chỉnh Báo cáo, Phó Thủ tướng giao Bộ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH thay mặt Chính phủ, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội báo cáo trên.

(Theo chinhphu.vn)