BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông cáo số 2, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Cập nhật ngày: 23/10/2013 - 06:02

Ngày 22.10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Ngày 22.10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Trong buổi làm việc, đã có 18 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Nguyên tắc thi đua, khen thưởng;

- Mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng;

- Các hình thức khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp;

- Khen thưởng đối với kết quả lao động sáng tạo;

- Tiêu chuẩn, thời điểm xét các danh hiệu thi đua;

- Các hình thức khen thưởng như Huân chương, Huy chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Kỷ niệm chương, Huy hiệu, Bằng khen;

- Khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên thảo luận.

Thứ tư, ngày 23.10.2013, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe báo cáo về một số nội dung.

(Theo Chinhphu.vn)