BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 23, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 06/01/2011 - 10:49

Ngày 5.1.2011, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh họp liên trực để thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khoá VII, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp 22

Căn cứ Điều 15 Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội “Kỳ họp cuối nhiệm kỳ được tiến hành chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày bầu cử đại biểu HĐND khoá mới…”, dự kiến kỳ họp sẽ tổ chức trong 2 ngày 10 và 11.3.2011. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua một số nội dung sau: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND nhiệm kỳ 2004-2011; báo cáo tổng kết hoạt động của ba Ban HĐND tỉnh gồm Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hoá – Xã hội và Ban Pháp chế HĐND; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo tổng kết công tác của Toà án nhân dân tỉnh; báo cáo tổng kết công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN tỉnh; báo cáo tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, kỳ họp nghe báo cáo tham luận của đại diện lãnh đạo Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND một số huyện, thị xã; công bố quyết định khen thưởng đối với tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị có nhiệm vụ báo cáo tổng kết hoạt động tại kỳ họp này cần chuẩn bị báo cáo gọn nhẹ nhưng có đánh giá sâu sắc, rút kinh nghiệm sâu trong hoạt động, nhất là hoạt động phối hợp với HĐND thời gian qua và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới…

Kim Chi