UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2.2021:

Thống nhất dự thảo Đề án nâng loại Thành phố Tây Ninh lên đô thị loại II 

Cập nhật ngày: 26/02/2021 - 09:10

BTNO - Ngày 25.2, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2.2021 do ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì. Tham dự có ông Võ Đức Trong – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phiên họp đã được nghe nghe lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày về tờ trình thông qua dự thảo Đề án nâng loại đô thị Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại II; Tờ trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã (nay là thành phố) Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Đối với Tờ trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000, theo ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, việc điều chỉnh cục bộ đồ án lần này tại 4 vị trí đã được lấy ý kiến trong cộng đồng dân cư và nhận được sự đồng thuận cao.

Về vấn đề phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch, các đại biểu tham dự phiên họp có nhiều ý kiến đóng góp như: cần bảo đảm chặt chẽ căn cứ pháp lý, pháp luật, tên mục đích đất vị trí điều chỉnh cần phải có câu từ đúng theo quy định.. để khi đưa vào triển khai được dễ dàng; cần tính toán việc giảm các vị trí đất quy hoạch y tế, giáo dục sang đất ở, đất thương mại dịch vụ có ảnh hưởng đến quy hoạch chung... Ông Phạm Trung Chánh đã giải trình tất cả những ý kiến mà các đại biểu đặt ra tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, về cơ bản phiên họp thống nhất với các tờ trình mà Sở Xây dựng trình bày; giao lại cho Sở này cùng đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu về căn cứ pháp lý, cơ cấu đất phục vụ mục tiêu, mục đích phát triển đô thị thành phố Tây Ninh đối với tờ trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã (nay là thành phố) Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Sau khi điều chỉnh, tích hợp vào quy hoạch chung, phối hợp với các ngành điều chỉnh đúng quy định pháp luật.

Ông Trịnh Ngọc Phương – Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư phát biểu đóng góp ý kiến về một số nội dung được trình tại phiên họp

Tại phiên họp, Sở Xây dựng còn trình tờ trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 26.10.2012 của UBND tỉnh Tây Ninh (điều chỉnh cục bộ lần 2).

Nội dung này nhận được sự đồng thuận của các đại biểu. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát lại dự thảo tờ trình bảo đảm chặt chẽ pháp lý theo quy định tờ trước khi trình ra cơ quan có thẩm quyền

Phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh cũng đã thống nhất tờ trình của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch về dự thảo Nghị quyết đặt tên cầu Bến Cây Ổi (huyện Châu Thành), cầu An Phước (thị xã Trảng Bàng). Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện thủ tục đổi lại tên cầu, hoàn chỉnh việc xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp còn cho ý kiến về Tờ trình phê duyệt danh sách hộ gia đình trên địa bàn huyện Tân Châu thụ hưởng tiêu chí lẻ do Sở Lao động - Thương binh & Xã hội trình bày; Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình ban hành Nghị quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13.7.2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày, các đại biểu tham dự phiên họp có nhiều ý kiến khác nhau về tính pháp lý.

Do đó Chủ tịch UBND tỉnh tạm ngưng thông qua để Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành xem xét lại về các nội dung của tờ trình đúng theo quy định.

Thế Nhân