baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Thông qua 13 nghị quyết và bế mạc kỳ họp 

Cập nhật ngày: 22/09/2023 - 17:06

BTNO - Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), chiều 22.9, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9.

Mở đầu phiên làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong thông qua báo cáo thảo luận tổ tại phiên làm việc buổi sáng. Theo đó, đã có 11 đại biểu phát biểu với 34 ý kiến. Trong đó, UBND tỉnh và cơ quan chức năng đã giải trình, làm rõ 24 ý kiến, ghi nhận tổng hợp 10 ý kiến.

Trong quá trình thảo luận, đa số các đại biểu thể hiện sự thống nhất với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu cũng đã thẳng thắn phân tích, chỉ ra những vấn đề cần giải trình làm rõ. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh giải trình làm rõ và chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu khi trình bày dự thảo Nghị quyết để đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị.

HĐND tỉnh khoá X biểu quyết thông qua 13 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư công, tài chính ngân sách, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên - môi trường với tỷ lệ tán thành cao.

HĐND tỉnh khoá X biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 9

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương ban hành chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt đối với Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Quy hoạch tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết. Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp và nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện.

13 nghị quyết được HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề):

 1. Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
 3. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1.
 4. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Trường Chinh (đoạn từ ĐT 781 đến đường 30/4).
 5. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.
 6. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đường Cách mạng tháng Tám (đoạn từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ).
 7. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
 8. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 – nguồn ngân sách nhà nước.
 9. Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 10.  Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023 - đợt 3.
 11. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023 - đợt 2.
 12. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023-2025.
 13. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phương Thuý