BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016

Cập nhật ngày: 14/11/2015 - 01:45

ttxvn-1411-quoc-hoi-1.jpg

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội
 
Cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), đa số các đại biểu đánh giá dự thảo Nghị quyết và Nội quy đã được chuẩn bị công phu, chất lượng, đáp ứng yêu cầu quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. 
 
Các đại biểu cũng mong muốn Ban soạn thảo rà soát thêm các quy định để bảo đảm nội quy kỳ họp mang tính dân chủ, khoa học, khả thi, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
 
Về việc đổi mới, nâng cao chất lượng của kỳ họp Quốc hội, đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) nhận định qua tổng kết 13 khóa Quốc hội đến nay, Quốc hội chủ yếu là tham luận, chưa trở thành Quốc hội tranh luận - đây là vấn đề lớn nhất trong hoạt động của Quốc hội.
 
Bên cạnh đó cần có quy định về điều hành phiên họp để khắc phục tính tham luận, chuyển Quốc hội từ tham luận sang tranh luận về các vấn đề có quan điểm khác nhau.
 
Cùng quan điểm Quốc hội nên dành thời gian để tranh luận song đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá nhiều bài tham luận của các đại biểu được chuẩn bị kỹ, nội dung sâu, cung cấp nhiều kiến thức, vì vậy nội quy của kỳ họp nên quy định rõ đối với các nội dung bàn về kinh tế-xã hội và các dự án quan trọng, Quốc hội nên dành 1/3 thời gian để tranh luận sau phần phát biểu của các đại biểu.
 
Tranh luận nhiều sẽ giúp cho các đại biểu có thêm các thông tin cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp.
 
Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) nêu ý kiến nội quy kỳ họp không nên thiết kế theo hướng toàn nội dung tranh luận bởi Quốc hội Việt Nam không phải là Quốc hội đa đảng. Tất cả các đại biểu đều có quyền phát biểu trước Quốc hội.
 
Chất lượng của các bài phát biểu không tốt, đại biểu Quốc hội sẽ phải chịu trách nhiệm trước cử tri, Quốc hội. Bên cạnh đó, Quốc hội nên dành thời gian cho việc thảo luận và tranh luận.
 
Liên quan đến quy định về trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội) nêu quan điểm nội quy kỳ họp Quốc hội quy định rất chặt chẽ đối với các đại biểu Quốc hội nhưng chưa có những quy định liên quan đến quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người điều hành phiên họp.
 
Vì vậy, Nội quy kỳ họp cần có các quy định liên quan đến quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ trì, chủ tọa, người điều hành phiên họp; đồng thời làm rõ các khái niệm này. 
 
Cùng với đó, cần có sự điều chỉnh hợp lý trong việc quản lý sự có mặt tham gia họp của các đại biểu Quốc hội. Đây cũng là ý kiến của các đại biểu Trần Du Lịch (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình)...
 
Cũng tại phiên họp, các đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh), Phùng Văn Hùng (Cao Bằng)... kiến nghị ngoài các nội dung liên quan đến kinh tế-xã hội, chất vấn và trả lời chất vấn, nội quy kỳ họp cần có quy định tăng thời lượng phát thanh, truyền hình trực tiếp các dự án luật quan trọng để nhân dân và cử tri cả nước quan tâm theo dõi, qua đó, góp phần tuyên truyền, giúp người dân tham gia nhiều hơn và nâng cao hiệu quả giám sát của cử tri, nhân dân đối với Quốc hội. 
 
Ngoài ra, có ý kiến đề nghị Nội quy kỳ họp cần có quy định rõ về việc dự thính của công dân. Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) đề xuất nội quy cần quy định theo hướng tạo điều kiện để công dân được dự thính các phiên họp để phát huy quyền giám sát, tham gia đóng góp tâm huyết trí tuệ đối với Quốc hội.
 
Cùng với đó, bên cạnh hình thức dự thính, nên có cơ chế và hình thức để người dân có thể đóng góp trực tiếp ý kiến với Quốc hội...
 
Thực hiện phân bổ ngân sách Trung ương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật
 
Với 392 đại biểu (chiếm 79,35% tổng số đại biểu) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016.
 
Tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương là 596.882 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 850.882 tỷ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỷ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
 
Nghị quyết giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giao vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, ngành, địa phương trong năm 2016. 
 
Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước trước ngày 31/12/ 2015; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước. 
 
Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển, ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang;
 
Ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước. Phần còn lại mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư.
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội giám sát việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016 của các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
Nguồn TTXVN/VIETNAM+