Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên trù Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Thông qua nội dung, chương trình Đại hội 

Cập nhật ngày: 10/08/2020 - 11:16

BTNO - Sáng 10.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 khai mạc phiên trù bị.

Biểu quyết thông qua nội dung, chương trình đại hội

Tham dự có ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị, phụ trách Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đại hội đã triệu tập 293/294 đại biểu chính thức, đại diện 4.278 đảng viên đến từ 77 chi, đảng bộ cơ sở.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 thành viên; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 thành viên; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 3 thành viên.

Phiên trù bị thông qua và biểu quyết Chương trình làm việc phiên trù bị, phiên chính thức của Đại hội; Trình bày nội dung và biểu quyết Quy chế làm việc, quy chế bầu cử; Hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu và khách mời; Thông báo chia tổ thảo luận dự thảo các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh. Chỉ định tổ trưởng, tổ phó và thư ký tổ thảo luận; Hướng dẫn trình tự, cách thức bỏ phiếu trong Đại hội.

Ngày mai (11.8), phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ khai mạc, và bế mạc vào ngày 12.8.2020.

Tâm Giang