BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin đối ngoại- 'binh chủng thông tin' đặc thù

Cập nhật ngày: 04/09/2009 - 10:10

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chủ trì cuộc họp.

Sáng 4.9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thông tin đối ngoại đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) cho ý kiến đối với Dự thảo Chiến lược thông tin đối ngoại (TTĐN) giai đoạn 2010-2020.

Đa số các ý kiến cho rằng cần bóc tách từng mục tiêu, biện pháp và những bước đi cụ thể cần phải đạt được trong Chiến lược TTĐN. Những mục tiêu và bước đi đó phải gắn liền với bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực trong những năm tới.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hưởng nêu ý kiến, Chiến lược cần quy định rõ lực lượng làm công tác đối ngoại, trong đó xác định nguồn nhân lực chính và phải cụ thể hoá công tác đào tạo nhân lực cho TTĐN.

Đề cập đến biện pháp tăng cường công tác TTĐN, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, các Bộ, ngành cần thường truyên trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí; các cơ quan đại diện của Việt Nam cũng cần tổ chức thường xuyên các cuộc họp báo để thông báo tình hình trong nước cho bà con Việt kiều và cho báo chí nước sở tại.

Cũng có ý kiến cho rằng TTĐN phải mang tính 2 chiều (thông tin từ trong nước ra nước ngoài và thông tin ngoài nước vào nước ta). Công tác này cần được xã hội hoá để giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước đồng thời phát huy được vai trò của cộng đồng.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm quán triệt: TTĐN là bộ phận không tách rời của công tác thông tin chung của Đảng và Nhà nước, là một "binh chủng thông tin" với những đặc thù riêng.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược TTĐN tập trung vào một số nội dung như: Giới thiệu tổng thể đường lối chính sách, thành tựu phát triển, văn hoá, đất nước con người Việt Nam; phản bác những thông tin sai lệch về đất nước con người Việt Nam; đổi mới phương thức TTĐN hiện nay; xây dựng hệ thống pháp lý về TTĐN; củng cố hệ thống thông tin báo chí trong nước.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược TTĐN phải làm cho bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, nền văn hoá và con người Việt Nam... Từ đó làm cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về con đường phát triển của Việt Nam, về những giá trị mà Việt Nam đang theo đuổi trên con đường xây dựng đất nước.

Chiến lược TTĐN khi được hoàn thiện, chắc chắn sẽ khắc phục những điểm yếu trong công tác TTĐN những năm qua vốn chưa nhanh, chưa mạnh và hiệu quả hạn chế; góp phần đưa hình ảnh và giá trị Việt Nam gần hơn với thế giới và ngược lại.

Dự thảo Chiến lược TTĐN đối ngoại sẽ còn được bàn bạc đóng góp ý kiến hoàn thiện trước khi trình Ban Bí thư xem xét thông qua.

(Theo chinhphu.vn)