Thông tin kinh tế 

Cập nhật ngày: 27/04/2021 - 16:13

BTNO - Luỹ kế 3 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh đạt 4.514 tỷ đồng, tăng 8,94% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu của ngành dịch vụ ăn uống đạt 2.553 tỷ đồng, tăng 15,49%; dịch vụ lưu trú đạt 45,43 tỷ đồng, tăng 8,31%. Riêng doanh thu du lịch lữ hành đạt 1,34 tỷ, giảm 59,96% so với cùng kỳ. (ảnh 5308)

Khách du lịch tham quan đỉnh núi Bà Đen.

* Đàn lợn thịt trên địa bàn tỉnh hiện có 155.760 con, so với cùng kỳ tăng 12,15% (tương ứng tăng 16.879 con) do một số trang trại tiếp tục tái đàn sau một thời gian ngưng hoạt động. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong quý I.2021 ước đạt 12.735,77 tấn, tăng 4,83% (tương ứng tăng 587 tấn) so với cùng kỳ.

* Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng đầu năm ước đạt 6.960 tỷ đồng- tăng 2,21% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực đầu tư thuộc ngân sách nhà nước 849,5 tỷ đồng, tăng 31,20%; khu vực ngoài nhà nước 3.400 tỷ đồng, giảm 10,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 2.710,67 tỷ đồng, tăng 18,77% so với cùng kỳ.

* Doanh thu bán buôn hàng hóa toàn tỉnh trong quý I.2021 ước đạt 16.809,6 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng lương thực phẩm tăng 7,9%; nhóm hàng hóa khác tăng 15,2%; nhóm phân bón, thuốc trừ sâu tăng 11,4%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 15,1%; nhóm xăng dầu các loại tăng 13,2%...

S.T