BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 05/10/2011 - 11:22

(BTNO) * 9 tháng đầu năm 2011, GDP của Tây Ninh tăng 13,4% so với cùng kỳ. Đóng góp vào tốc độ tăng trưởng 13,4% này gồm có: ngành công nghiệp- xây dựng là 6,8%; ngành thương mại- dịch vụ là 5% và ngành nông- lâm- ngư nghiệp là 1,6%.

Kênh bê tông hoá nâng cao hiệu quả tưới tiêu

* Tổng diện tích tưới hai vụ đông xuân 2010-2011 và vụ hè thu 2011 trên địa bàn tỉnh thực hiện được hơn 63.350 ha- tăng 14,1% so với cùng kỳ. Diện tích tưới năm nay tăng là do hiệu quả thực hiện dự án “Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư vốn.

* Theo Sở Công thương, trong 9 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được hơn 6.880 tỷ đồng- tăng 24,29% so với cùng kỳ và đạt gần 70% so với kế hoạch cả năm. Tất cả các thành phần kinh tế đều có tăng trưởng, trong đó tăng trưởng cao nhất là khu vực kinh tế nhà nước- tăng hơn 49,3%.

* Đến nay, các dự án rừng trong tỉnh đã thực hiện trồng mới rừng đượchơn 880 ha- đạt 88,1% so với kế hoạch và bằng 93,6% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng dự án 661 thực hiện trồng rừng được 728 ha- đạt 104% so với kế hoạch năm và bằng 90% so với cùng kỳ.

S.T