BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 23/12/2011 - 11:02

(BTNO) * Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá VIII vừa qua, năm 2012 Tây Ninh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GDP) là 14%- bằng tốc độ tăng trưởng GDP thực hiện được trong năm 2011.

* Từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành 4 kế hoạch xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường với tổng số 108 cơ sở gây ô nhiễm. Đến nay, trong 108 cơ sở này đã có 104 cơ sở triển khai thực hiện xử lý theo kế hoạch- đạt hơn 96% tổng số cơ sở phải xử lý.

* Theo Cục Thuế Tây Ninh, năm 2011 huyện Tân Châu thu ngân sách nhà nước đạt gần 148% kế hoạch. Đây là huyện thu ngân sách vượt kế hoạch cao nhất trong các huyện trên địa bàn tỉnh.

Năm 2012, NHNo dự kiến đầu tư 12.000 tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

* Năm 2011, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh đã giải ngân nguồn vốn đầu tư tín dụng ưu đãi lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được gần 10.000 tỷ đồng- tăng 25% so với năm trước. Năm 2012, Ngân hàng dự kiến sẽ tăng nguồn vốn giải ngân lĩnh vực này lên 12.000 tỷ đồng.

S.T