BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 22/02/2012 - 01:36

(BTNO) * Năm 2011, Công ty CP Bourbon Tây Ninh đã nâng công suất nhà máy từ 8.000 tấn/ngày lên 9.000 tấn/ngày. Dự kiến năm 2012, Công ty tiếp tục nâng công suất nhà máy thêm 1.000 tấn/ngày nữa- lên 10.000 tấn/ngày để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và chế biến mía.

* Năm 2012, Sở Tài chính đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh chia thành 3 khu vực. Trong đó, hệ số điều chỉnh giá đất khu vực nông thôn là 1,2 lần; khu vực độ thi là 1,25 lần và khu vực biên giới là 1,1 lần giá đất do UBND tỉnh quy định.

* Theo kết quả điều tra của Cục Thống kê, tổng số hộ sản xuất công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Tây Ninh vào khoảng gần 49.000 hộ- chiếm hơn 20% tổng số hộ dân nông thôn và tăng gần 5,6% so với 5 năm trước.

Năm 2012, kế hoạch diện tích đậu phộng là 18.000 ha

* Năm 2011, diện tích cây đậu phộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gieo trồng được khoảng hơn 12.000 ha- giảm so năm 2010 đến hơn 2.500 ha. Năm 2012, ngành đề ra kế hoạch phát triển cây đậu phộng lên 18.000 ha- tăng hơn năm 2011 khoảng gần 50%.

S.T