Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 23/03/2020 - 11:03

BTNO - Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát hiện nay tập trung chủ yếu là xuất nhập khẩu hàng hoá.

Xe tải vận chuyển hàng nông sản từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu Xa Mát.

Năm 2019, tổng số lượng phương tiện qua lại cửa khẩu đạt 3.789 lượt- tăng 61,37% so với cùng kỳ, trong đó lượng phương tiện xuất cảnh đạt 2.034 lượt, lượng phương tiện nhập cảnh đạt 1.755 lượt.

* Theo Cục Thống kê, trong tháng 2 năm 2020, toàn tỉnh có 11.348 ha mì nhiễm dịch khảm lá mới. Lũy kế đến tháng 2, diện tích mì nhiễm bệnh là 17.573 ha, xuất hiện tại 53 xã thuộc 6 huyện, gồm: Tân Biên 2.548 ha, Tân Châu 6.093 ha, Dương Minh Châu 3.085 ha, Châu Thành 5.117 ha, thành phố Tây Ninh 710 ha và Thị xã Trảng Bàng 20 ha.

* Tây Ninh hiện có 10.428 ha rừng sản xuất. Trong đó Ban quản lý Khu rừng Văn hoá- lịch sử Chàng Riệc quản lý 1.389 ha, Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng 3.579 ha, Ban quản lý các Khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam 147 ha, UBND huyện Tân Biên 45 ha, UBND huyện Châu Thành 4.491 ha và UBND huyện Bến Cầu 775 ha.

* Toàn tỉnh hiện có 224 cơ sở nuôi chim yến gồm tổng số 231 nhà nuôi với tổng diện tích là 71.862 m2, tập trung chủ yếu tại các huyện: Dương Minh Châu (42 cơ sở với 42 nhà yến), huyện Trảng Bàng (48 cơ sở với 48 nhà yến), huyện Tân Châu (40 cơ sở với 45 nhà yến)...

S.T