BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 26/04/2012 - 05:07

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, gần 1.000 km đường giao thông nông thôn ở 25 xã điểm sẽ được cứng hoá

(BTNO-)* Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh để thực hiện hoàn thành các dự án đang triển khai và các dự án chuẩn bị đầu tư chuyển tiếp là rất lớn- khoảng hơn 8.100 tỷ đồng. Trong đó có 48 dự án chuyển tiếp và 68 dự án mới.

* Theo quy hoạch, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ phát triển 13 khu thương mại- dịch vụ, dự kiến xây dựng như sau: huyện Tân Châu 3 khu; các huyện Tân Biên, Trảng Bàng, Châu Thành mỗi huyện có 2 khu; các huyện Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu và Thị xã mỗi huyện có 1 khu.

* Huyện Tân Châu còn 66 giấy chứng nhận QSDĐ cấp sai trên đất lâm nghiệp thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng với tổng diện tích là 104 ha chưa thu hồi. Đây là huyện có số giấy chứng nhận QSDĐ cấp sai nhiều nhất so với các huyện khác trong tỉnh.

* Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015 tỉnh sẽ tập trung cứng hoá đường giao thông đạt chuẩn cho 25 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới với tổng chiều dài đường liên xã, liên ấp và liên tổ vào khoảng gần 1.000 km.

S.T