BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 30/04/2012 - 01:06

(BTNO)- * Theo kế hoạch, giai đoạn 2011-2015 toàn tỉnh cần phải tập trung thực hiện kiên cố hoá khoảng 417,5km kênh mương nội đồng cho 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới và giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục kiên cố hoá thêm khoảng 175km nữa để hoàn thành 50 % số xã trên địa bàn tỉnh.

Diện tích mãng cầu ngày càng tăng

* Diện tích trồng mãng cầu ở Tây Ninh trong 5 năm qua tăng hơn 1.000 ha. Năm 2006 toàn tỉnh có khoảng 3.300 ha mãng cầu, đến năm 2011 con số này lên đến hơn 4.300 ha với sản lượng đạt gần 48.000 tấn. Hiện tại, mãng cầu Tây Ninh chiếm khoảng 40% thị phần cả nước.

* Theo dư kiến của tỉnh, từ nay đến năm 2015 toàn tỉnh sẽ đầu tư xây dựng thêm khoảng 27 chợ. Trong đó có 3 chợ đầu mối, 1 chợ hạng II và 23 chợ hạng III.

* Đến nay, Khu công nghiệp Trảng Bàng có 150 dự án đầu tư, bao gồm 118 dự án đầu tư nước ngoài và 32 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 440 triệu USD và 2.240 tỷ đồng.

S.T