Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 19/01/2021 - 09:32

BTNO - Năm 2020, chỉ số sản xuất nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tỉnh tăng 6,58%, tập trung ở các ngành: dệt- tăng 15,2%; chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa- tăng 11,71%; sản xuất trang phục- tăng 11,41%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy- tăng 2,51%; sản xuất kim loại tăng 32,55%...

Sản xuất đồ gỗ gia dụng ở làng nghề mộc Hiệp Tân (thị xã Hòa Thành).

* Trong năm, Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 13 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 353,16 triệu USD; 23 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 240,07 triệu USD; 2 dự án điều chỉnh giảm vốn 10,95 triệu USD; 2 dự án chuyển thành dự án trong nước với số vốn đăng ký 6 triệu USD.

* Diện tích cây đậu phộng trên địa bàn tỉnh gieo trồng trong năm 2020 đạt 3.762,15 ha- giảm 21,23% (tương đương giảm 1.013,92 ha) so với cùng kỳ.

Năng suất thu hoạch ước đạt 38,25 tạ/ha- tăng 3,43% (tương đương tăng 1,27 tạ/ha) so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch cả năm được 14.347 tấn- giảm 18,77% (tương đương giảm 3.315 tấn) so với cùng kỳ.

* Lũy kế đến tháng 12, tổng diện tích mì trên địa bàn tỉnh nhiễm bệnh là 43.677 ha. Trong đó, vụ đông xuân diện tích cây mì nhiễm bệnh 31.361,9 ha, xuất hiện tại 66 xã thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố; vụ hè thu nhiễm bệnh 6.245 ha, xuất hiện tại 32 xã thuộc 4 huyện; vụ mùa nhiễm 6.070,1 ha, xuất hiện tại 26 xã thuộc 5 huyện.

S.T