Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 20/07/2021 - 09:26

BTNO - Tổng diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh hiện có là 100.184 ha, chiếm đến 78,14% tổng diện tích cây lâu năm toàn tỉnh. Sản lượng thu hoạch mủ cao su trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 64.229 tấn, giảm 0,21% (tương ứng giảm 133,37 tấn) so với cùng kỳ năm 2020, do diện tích cao su đưa vào khai thác giảm.

Công nhân Công ty Cao su Tân Biên khai thác mủ cao su.

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm ước thực hiện được 5.793,2 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó phần thu nội địa ước thực hiện được 5.088,2 tỷ đồng, đạt 53,6% so với dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ.

* Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng trên địa bàn tỉnh ước đạt 18.755,25 tấn, giảm 1,55% (tương ứng giảm 294,55 tấn) so với cùng kỳ. Hiện đàn heo thịt trên địa bàn tỉnh ước đạt 155.722 con, giảm 5,98% (tương ứng giảm gần 10.000 con) so với cùng kỳ, chủ yếu do số hộ nuôi quy mô vừa giảm mạnh.

* Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 69 vụ thiên tai (mưa lớn, lốc, sét) làm 2 người chết, 7 người bị thương; 446 căn nhà, 3 trường học và 936 ha cây trồng bị ảnh hưởng, tăng 58 vụ so với cùng kỳ. Tổng thiệt hại khoảng 29.907 triệu đồng, tăng 29.660 triệu đồng so với cùng kỳ.

S.T