BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 05/11/2012 - 05:17

(BTNO)- * Trong tháng 10.2012, ngành Công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh có chỉ số sản xuất tăng 10,19% so với tháng trước. Trong đó chế biến thực phẩm tăng 3,48%- chủ yếu là do sản xuất bột mì tăng; dệt may tăng 4,18% do đơn đặt hàng tăng trong dịp sản xuất hàng cuối năm.

* Thực hiện kế hoạch trồng mới rừng năm 2012, đến nay toàn tỉnh đã trồng được 956,5ha rừng- đạt hơn 90% so với kế hoạch điều chỉnh. Trong đó trồng rừng đặc dụng và phòng hộ thực hiện được 540ha- đạt hơn 83% so với kế hoạch điều chỉnh.

* Trong 10 tháng đầu năm 2012, công tác đầu tư XDCB ở các huyện/thị trên địa bàn tỉnh tăng khá. Cụ thể: huyện Châu Thành đạt 143 tỷ đồng- tăng gấp 4,45 lần; huyện Hòa Thành đạt 51 tỷ đồng- tăng gấp 2,58 lần; huyện Tân Châu đạt 90 tỷ đồng- tăng gấp 3 lần; thị xã đạt 159 tỷ đồng- tăng gấp 2,28 lần... so cùng kỳ.

Xây dựng công viên ở thị xã Tây Ninh

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 10.2012 ước thực hiện được 3.803 tỷ đồng- tăng 2,33% so tháng trước. Bao gồm: kinh tế nhà nước đạt 316 tỷ đồng- tăng 3,21%, kinh tế cá thể đạt 2.138 tỷ đồng- tăng 2,22%; kinh tế tư nhân đạt 1.343 tỷ đồng- tăng 2,3%...

* Tháng 10.2012, tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 15 Khu rừng Văn hóa- Lịch sử Chàng Riệc, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện một vụ khai thác trái phép 6 cây giá tỵ có đường kính từ 25-35 cm, dài 4m được trồng từ năm 1983.

S.T