Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 06/12/2021 - 10:06

BTNO - Từ đầu năm đến tháng 11.2021, tổng diện tích cây lúa gieo trồng trong tỉnh đạt 146.251 ha, tăng 0,02% so với cùng kỳ. Trong đó, vụ Đông xuân đạt 46.378ha (tăng 257ha); vụ Hè thu đạt 50.761 ha (tăng 410ha); vụ Mùa đến tháng 11 tiến độ đạt 49.112 ha (giảm 630ha) so với cùng kỳ do một số diện tích ven sông bị ngập nên người dân không xuống giống.

Nông dân xã Thanh Điền huyện Châu Thành chăm sóc lúa.

* Trong tháng 11.2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 9,04% so với tháng trước. Hầu hết các ngành công nghiệp cấp 1 đều tăng như: ngành khai khoáng tăng 30,97%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,94%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt... tăng 7,97%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 20,54%... so với tháng trước.

* Tổng vốn đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trong tháng 11.2021 ước đạt 619,32 tỷ đồng, tăng 5,49% so với tháng trước. Trong đó:,vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 513,89 tỷ đồng, tăng 4,82%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 105,42 tỷ đồng, tăng 8,86% so với tháng trước.

* Đến giữa tháng 11.2021, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xảy ra tại 7.056 hộ thuộc 92 xã của 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, với tổng số 15.535 con trâu, bò bị bệnh. Trong đó số trâu, bò chết và đã hủy là 1.868 con. Hiện dịch bệnh đang được khống chế, đến nay đã có 42 xã và thị xã Hòa Thành đã qua 21 ngày không phát sinh bệnh mới.

S.T