BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 04/12/2013 - 05:12

Giá trị sản xuất ngành dệt may 11 tháng năm 2013 tăng 43,9%.

(BTNO)- * Năm 2013, khối lượng củ mì đưa vào các nhà máy trên địa bàn tỉnh chế biến ước đạt hơn 3.542.000 tấn- tăng gần 10% so với năm 2012. Sản lượng bột mì sản xuất trong năm 2013 ước khoảng hơn 885.000 ngàn tấn- tăng 9,6% so với năm 2012.

* Trong 11 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành dệt may tăng 43,9%, ngành sản xuất chất khoáng phi kim loại tăng 12,2%- trong đó xi măng Fico tăng 8,2%, ngành sản xuất lương thực thực phẩm tăng 10,8%- trong đó 3 nhà máy đường tăng 8,5%, và sản xuất sản phẩm từ cao su, nhựa tăng 5,3%.

Giá trị sản xuất ngành dệt may tăng cao

* Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thành lập mới 4 hợp tác xã gồm 32 xã viên, tổng vốn đăng ký là 8,24 tỷ đồng. Đồng thời, có 5 HTX giải thể do làm ăn không hiệu quả. Lũy kế, đến nay toàn tỉnh có 93 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân với tổng vốn điều lệ trên 92,133 tỷ đồng.

* Trong năm 2013 Khu công nghiệp và dịch vụ Bourbon - An Hòa thu hút thêm được 30 triệu USD và 8 tỷ đồng vốn đầu tư. Trong đó: cấp mới 4 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 30 triệu USD; tăng vốn 1 dự án trong nước với vốn tăng 8 tỷ đồng. Đến nay Khu công nghiệp này có 17 dự án đầu tư gồm: 10 dự án đầu tư nước ngoài, 07 dự án đầu tư trong nước.

S.T