BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 29/12/2013 - 06:00

Theo Cục Thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 94) trên địa bàn tỉnh năm 2013 ước thực hiện 13.538,8 tỷ đồng- đạt 95,9% kế hoạch, tăng 12,5% so cùng kỳ.

Người dận tham quan mua sắm ở Hội chợ thương mại Tây Ninh, được tổ chức tại huyện Tân Châu

(BTNO)- * Năm 2013, Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có hơn 103.000 hội viên đăng ký tham gia. Trong đó, qua xét duyệt, có gần 56.000 hội viên được công nhận là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp- đạt 147% chỉ tiêu Trung ương giao.

* Theo Cục Thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 94) trên địa bàn tỉnh năm 2013 ước thực hiện 13.538,8 tỷ đồng- đạt 95,9% kế hoạch, tăng 12,5% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực nhà nước tăng 9,1%, khu vực dân doanh tăng 17,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,1% so cùng kỳ.

* Năm 2013, Công ty CP Cao su Nước Trong đạt tổng doanh thu 720 tỷ đồng. Trong năm, Công ty thực hiện nộp ngân sách nhà nước được 35 tỷ đồng- tăng 15 tỷ đồng so với năm 2012. Thu nhập bình quân mỗi CBCNV trong năm 2013 là 6 triệu đồng/tháng- tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2010.

* Theo Sở Công thương, trong năm 2013 đã tổ chức 6 phiên chợHàng Việt về nông thôn”- tăng 100% so cùng kỳ, 36 chuyến hàng lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa và công nhân các khu, cụm công nghiệp- tăng 56% so cùng kỳ, 7 hội chợ thương mại thu hút được nhiều ngành hàng tham gia và khách tham quan, mua sắm.

S.T