Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 07/04/2014 - 06:07

Cống điều tiết trên đập chính hệ thống thuỷ lợi Tân Châu.

* Hệ thống thuỷ lợi Tân Châu lấy nguồn nước từ hồ chứa Tha La huyện Tân Châu, có diện tích tưới thiết kế là 3.670 ha. Đến nay, hệ thống chỉ mới tưới được hơn 2.500 ha. Nguyên nhân chủ yếu do còn thiếu một số tuyến kênh cấp 3 và nội đồng đưa nước ra ruộng.

* Kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2014 ước thực hiện 438 triệu USD- tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh nhất- 20,5%, khu vực dân doanh tăng 7%, riêng khu vực nhà nước lại giảm 31,9% so với cùng kỳ.

* Trong 3 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh có 38 doanh nghiệp giải thể với vốn đăng ký là 62,31 tỷ đồng. Đồng thời có 96 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới với tổng vốn đăng ký là 1.281,956 tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 3.401 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 20.000 tỷ đồng.

S.T