Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 07/06/2014 - 07:16

Ngược lại, ở các vùng cao, diện tích lúa đều giảm, nhiều nhất là ở huyện Tân Biên- giảm khoảng 750 ha do năng suất thường đạt thấp.

Vùng chuyên canh lúa ở huyện Gò Dầu

* Theo Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 5.2014 ước đạt 145 triệu USD- giảm 2,67% so tháng trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xuất 122 triệu USD- giảm 3,28%; kinh tế tư nhân xuất 20 triệu USD- đạt 100,61%; kinh tế nhà nước tăng 2,53% so tháng trước.

* Theo kết quả điều tra chăn nuôi, đàn gia súc trên địa bàn tỉnh đang giảm so với cùng kỳ. Trong đó, đàn trâu là 24.060 con- giảm 5,39%, đàn bò 97.620  con- giảm 0,64%, đàn lợn có 191.840 con- giảm 10,53%. Riêng bò sữa ước đạt 2.600 con- tăng 3,9% do giá thu mua tương đối cao và ổn định, người nuôi có lãi.

* Vận tải hàng hóa trong tỉnh đang tiếp tục phát triển. Trong tháng 5.2014, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 827.000 tấn- tăng 3,25% so với tháng trước, hàng hoá luân chuyển được 51.443.000 tấn.km- tăng 5,33% so tháng trước. Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước đạt 4.031.000 tấn- tăng 1,62% và luân chuyển hàng hoá đạt 249.609.000 tấn.km- tăng 3,5%.

S.T