Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 21/12/2014 - 12:00

Một trong những nhà kho xây dựng ở Khu KTCK Xa Mát.

Đến nay, Khu kinh tế Xa Mát có 8 dự án được cấp chủ trương đầu tư với vốn đăng ký là 269,16 tỷ đồng. Hiện nay, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát vẫn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

* Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 ước tăng 3,21% so với tháng 12 năm 2013. Trong đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế  tăng 0,3%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,2%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,2%; may mặc, giày dép, mũ nón tăng 3,8%... Riêng bưu chính viễn thông giảm 0,6%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,4%.

* Hiện nay Tây Ninh đang thực hiện việc sắp xếp, kết hợp di dời và sáp nhập Công ty Cổ phần Thiết bị cơ nhiệt vào Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh. Đồng thời tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh theo kế hoạch.

* Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng năm 2014 ước thực hiện được 24.009 tỷ đồng- tăng 11,9% so với năm 2013. Trong đó vốn huy động ngắn hạn là 18.539,6 tỷ đồng- tăng 5,73%; vốn huy động trung, dài hạn là 5.469,8 tỷ đồng- tăng 39,45% so với năm 2013. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 21.493,2 tỷ đồng- tăng 12,62% so với năm 2013.

S.T