Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 13/05/2015 - 09:37

Đầu tư nâng cấp đường giao thông.

* Trong 4 tháng đầu năm, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 477,5 triệu USD- tăng 26,21% so cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 402,5 triệu USD, khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 72,72 triệu USD, chủ yếu nhập nguyên phụ liệu và máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất.

* Đến cuối năm 2015, Tây Ninh phấn đấu có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới- chiếm tỷ lệ 20% tổng số xã trong toàn tỉnh; trong đó có 6 xã đã đạt chuẩn cuối năm 2014, 63 xã còn lại tăng thêm từ 1 đến 3 tiêu chí. Đến năm 2020 Tây Ninh tiếp tục phấn đấu có 40 xã đạt chuẩn NTM- trong đó có 17 xã đã đạt chuẩn trong năm 2015.

* Theo dự báo, năm 2015, tỷ lệ dân sử dụng điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt khoảng 70%, đến năm 2020 đạt 80%; sử dụng dịch vụ thông tin di động qua các thiết bị khác chiếm khoảng 15% dân số vào năm 2015, đến năm 2020 chiếm khoảng 50% dân số và tổng số thuê bao sử dụng dịch vụ thông tin di động khoảng 1.655.000 thuê bao.

S.T