BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 28/06/2010 - 05:42

(BTNO) - * Sản xuất nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm 2010 có nhiều khó khăn, giá cả sản phẩm nông nghiệp không ổn định, nắng nóng kéo dài, mùa mưa đến muộn…, tuy nhiên diện tích sản xuất vẫn tiếp tục phát triển. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh gieo trồng được 175.571 ha- đạt hơn 71% so với kế hoạch năm, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Trong đó riêng vụ hè thu gieo trồng được hơn 73.600 ha- đạt 99% so với kế hoạch vụ và tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng tiếp tục tăng

* Theo Sở Công thương Tây Ninh, 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được gần 3.500 tỷ đồng- tăng 13,4% so với cùng kỳ và đạt khoảng 45,3% so với kế hoạch năm. Trong đó khu vực kinh tế nhà nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất- hơn 56% so với cùng kỳ, chủ yếu là ở lĩnh vực sản xuất xi măng. Các sản phẩm chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ là: giày thể thao xuất khẩu- tăng hơn 68%; gạch các loại- tăng 22%; clinker tăng 15,8%...

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong 6 tháng qua ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng- tăng hơn 61% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt hơn 1.500 tỷ đồng- tăng gần 4 lần so với cùng kỳ; khu vực kinh tế cá thể đạt gần 8.500 tỷ đồng- tăng hơn 36% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 5.100 tỷ đồng- tăng hơn 85% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài lại giảm hơn 41% so với cùng kỳ.

* Hiện nay, toàn tỉnh có 18 Quỹ tín dụng nhân dân với tổng vốn hoạt động là 360 tỷ đồng. Trong đó vốn huy động là 269 tỷ đồng- chiếm gần 75% tổng nguồn vốn. Dư nợ đến cuối tháng 6 năm 2010 ở 18 Quỹ tín dụng nhân dân là gần 350 tỷ đồng. Những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh đã tích cực hỗ trợ, triển khai và hướng dẫn các Quỹ tín dụng nhân dân các chế độ, thể lệ… để định hướng và giúp các Quỹ hoạt động hiệu quả.

* Đến nay, các Ban quản lý rừng đã thiết kế được khoảng 670 ha đất lâm nghiệp để chuẩn bị trồng mới rừng năm 2010. Lực lượng thiết kế trồng rừng đã được tổ chức chủ động hơn những năm trước. Về cây giống, các Ban quản lý rừng đã tích cực gieo ươm tại tại chỗ và liên hệ mua từ nhiều nguồn để đảm bảo đủ phục vụ trồng rừng theo kế hoạch, khắc phục tình trạng thiếu cây giống như năm trước. Năm nay, kế hoạch trồng mới rừng tập trung là 700 ha.

S.T