BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 18/07/2010 - 05:33

* Đến nay, Ngành Điện lực Tây Ninh đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII đã đề ra với tổng số hơn 270.000 hộ có điện sử dụng- đạt tỷ lệ 99,2% tổng số hộ trong toàn tỉnh. Mạng lưới điện quốc gia đã phủ toàn bộ 95/95 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Phát triển lưới điện nông thôn

* Năm 2010, kế hoạch của Công ty CP Bourbon Tây Ninh (SBT) là xây dựng diện tích vùng nguyên liệu mía đạt 12.000 ha, sản lượng mía thu mua chế biến là 620.000 tấn và lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng. Năm 2009 Công ty SBT đạt lợi nhuận sau thuế là 210 tỷ đồng.

* Thực hiện kế hoạch chống gian lận thương mại trong kinh doanh vàng, trong 6 tháng đầu năm 2010, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đã phát hiện và xử lý phạt hành chính 27 cửa hàng sử dụng phương tiện cân đo không có giấy, tem kiểm định hoặc có giấy, tem kiểm định nhưng đã hết hạn.

* Tây Ninh hiện mới có 1 dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản với công suất 60 tấn/ngày. Để có đủ nguyên liệu chế biến, chủ đầu tư chủ động nuôi trồng 20 ha thuỷ sản, đồng thời tăng cường hợp tác xây dựng thêm vùng nguyên liệu 20 ha nữa. Dự kiến nhà máy đi vào hoạt động trong quý III năm nay.

S.T