BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 26/09/2010 - 12:45

(BTNO) * Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 914 ha rừng- đạt hơn 93% kế hoạch trồng mới rừng cả năm 2010. Trong đó, riêng diện tích trồng mới rừng theo dự án 661 (trồng mới 5 triệu ha rừng) đã thực hiện được 817 ha- vượt kế hoạch năm 17%. Từ nay đến cuối mùa mưa có khả năng diện tích trồng mới rừng còn tiếp tục tăng.

* 9 tháng đầu năm 2010, huyện Châu Thành thực hiện tổng giá trị sản xuất trên 1.200 tỷ đồng- đạt gần 72% kế hoạch cả năm và tăng gần 11% so với cùng kỳ. Trong đó tăng trưởng mạnh nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ- tăng 18%; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng 11,5% và lĩnh vực nông nghiệp tăng 7,36%.

Thu hoạch mía tại  Thành Long- Châu Thành .

* Đến giữa tháng 9, tổng diện tích gieo trồng các cây hàng năm vụ mùa năm nay thực hiện được gần 57.000 ha- tăng hơn cùng kỳ gần 15% và đạt hơn 83% kế hoạch vụ. Trong đó hầu hết các loại cây trồng chính như: lúa, đậu phọng, mì… đều tăng diện tích.

* Hiện nay toàn tỉnh có hơn 273.000 hộ dân và sử dụng gần 317 triệu kWh điện mỗi năm. Theo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2010-2015 thì Tây Ninh phấn đấu tiết kiệm bình quân mỗi ngày 0,32 kWh điện mỗi hộ. Như vậy, lĩnh vực hộ gia đình toàn tỉnh tiết kiệm được hơn 31 triệu kWh điện mỗi năm.

S.T