Thư mời chào giá

Cập nhật ngày: 03/03/2023 - 11:07

BTNO - Về việc Chào giá bán và cung cấp Hồ sơ năng lực kinh nghiệm cung ứng Trang thiết bị y tế cho Dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh.

Để có đầy đủ thông tin hoàn thiện việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh kính mời các đơn vị có nhu cầu tham gia cung cấp bảng chào giá Trang thiết bị, với nội dung yêu cầu cụ thể như sau:

1. Danh mục cần Báo giá: (Danh mục kèm theo).

2. Các tài liệu thể hiện năng lực, kinh nghiệm của đơn vị cung cấp báo giá:

-  Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.

- Báo giá của thiết bị, cung cấp đầy đủ chi tiết các thông tin hãng, nước sản xuất, năm sản xuất… bao gồm kê khai phân nhóm, số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu và có tài liệu chứng minh. (Báo giá theo biểu mẫu đính kèm công văn).

- Catalog, cấu hình tính năng kỹ thuật theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10.7.2020.

- Các tài liệu chứng minh giá kê khai theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 8.11.2021.

Kính mời các đơn vị cung cấp/các công ty sản xuất/nhập khẩu/kinh doanh trang thiết bị y tế quan tâm cung cấp báo giá gửi về Ban Quản lý dự án đầu tư xấy dựng tỉnh Tây Ninh hoặc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng & Thiết bị An Nhật Minh (đơn vị tư vấn lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh. Thông tin chi tiết để các đơn vị gửi báo giá như sau:

- Thời điểm nộp báo giá: Trước ngày 7.3.2023 (thứ Ba).

- Bảng chào giá và tài liệu vui lòng nộp theo địa chỉ email bqldadtxdtn@tayninh.gov.vn  và đồng gửi vào địa chỉ email cttnhhanm@gmail.com).

- Địa điểm nhận Bảng chào giá:

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh; địa chỉ số 86, đường Phạm Tung, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

+ Hoặc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng & Thiết bị An Nhật Minh, địa chỉ số 40 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại liên hệ: 0903.260.035.

Nhận được văn bản này, kính mời Quý đơn vị tham gia nếu có nhu cầu.

Trân trọng!