Thư ngỏ của Ban Liên lạc Trường Hoàng Lê Kha-học sinh miền Nam tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 21/07/2022 - 10:07

BTNO - Ban Liên lạc Trường Hoàng Lê Kha-học sinh miền Nam tỉnh Tây Ninh, kêu gọi các anh, chị em của ít lòng nhiều, mỗi người chung một tay, một tấm lòng… xây dựng Khu lưu niệm Trường Hoàng Lê Kha.

Các anh chị và các bạn thân mến!

Việc xây dựng Khu lưu niệm Trường Hoàng Lê Kha trong kháng chiến đã đi được 2/3 đoạn đường. Hiện phần xây dựng tường rào, nhà mát, các công trình phụ….. cơ bản đã xong. Tuy vậy, phần mỹ thuật gồm phù điêu mô tả cảnh sinh hoạt, học tập, đi dân công  hoả tuyến của thầy, trò trường, tượng mô tả tình thầy, trò, các hạng mục khắc tên vào bia đá của 53 thầy cô, 18 liệt sĩ và hơn 200 học sinh qua các thời kỳ … do giá vật tư, ngày công tăng đột biến nên thiếu khoảng 600 triệu đồng (sáu trăm triệu  đồng).

Vì lẽ đó, Ban Liên lạc Trường Hoàng Lê Kha-học sinh miền Nam tỉnh Tây Ninh, kêu gọi các anh, chị em của ít lòng nhiều, mỗi người chung một tay, một tấm lòng… Để sau 3 tháng, có được một số  tiền cho công trình có thể hoàn thành trong năm 2022 này.

Xin cảm ơn tất cả các tấm lòng của các anh, chị em. Sự ủng hộ xin gửi về: Võ Hoàng Khải, số tài khoản–5700205840891 Agribank

Trân trọng!

Ban Liên lạc Trường Hoàng Lê Kha-học sinh miền Nam tỉnh Tây Ninh