BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thu nhập người dân sẽ đạt 2.100USD vào năm 2015

Cập nhật ngày: 23/11/2009 - 05:59

Bộ KH-ĐT đặt mục tiêu thu nhập bình quân theo đầu người vào năm 2015 sẽ đạt khoảng 2.100USD, gấp 1,7 lần so với năm 2010.

Đó là một trong các chỉ tiêu quan trọng trong Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2011-2015, do KH-ĐT công bố hôm nay, 23/11.

Hiện nay, Bộ GDP theo đầu người của Việt Nam đã đạt 1.200USD/người/năm. Với việc chắc chắn sẽ vượt mục tiêu này trong năm 2010, Việt Nam sẽ ra khỏi nhóm nước đang phát triển có thu nhập thấp, trở thành nước có thu nhập trung bình.

5 năm tới, thu nhập bình quân theo đầu người ở Việt Nam sẽ đạt 2.100USD.

Trong 5 năm tới, Bộ KH-ĐT dự kiến Việt Nam cần phấn đấu đạt GDP bình quân 5 năm tăng 7-8%/năm. Đến năm 2015, qui mô GDP sẽ đạt từ 4.130- 4.170 nghìn tỷ đồng, tương đương 200 tỷ USD (theo giá hiện hành).

Trong cơ cấu GDP của năm 2015, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 18-19%, công nghiệp và xây dựng khoảng 40-41%, dịch vụ 40-41%. Chỉ số lạm phát sẽ nằm trong ngưỡng an toàn. Năng suất lao động phấn đấu gấp 1,5 lần so với năm 2010.

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 12%/năm. Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt khoảng 1.260 tỷ USD, gấp 1,4 lần so với năm 2010. Kiểm soát nhập siêu ở mức cho phép.

Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân đạt 23-24,5% GDP. Tỷ trọng đầu tư phát triển 5 năm khoảng 40-41% GDP.

Để thực hiện các mục tiêu trên, có 8 nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành trong 5 năm tới.

Chủ trì cuộc tham vấn lấy ý kiến về dự thảo này, thứ trưởng Bộ KH-ĐT, ông Cao Viết Sinh nhấn mạnh, việc đẩy mạnh nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và cải cách hành chính phải là 3 đột phá lớn trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015.

Góp ý cho bản dự thảo kế hoạch, ông Nguyễn Anh Tuấn,  Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam cho rằng, khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, tương lai vẫn dựa nhiều vào xuất khẩu thì Bộ KHĐT cần phải phân tích thêm về các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.
Nhiều đại diện các Sở KH-ĐT ở địa phương đều yêu cầu Bộ KH-ĐT phải phân tích rõ thêm về các mục tiêu không đạt được trong giai đoạn 2006-2010, như hạ tầng, hiệu quả đầu tư…

Ông Cao Viết Sinh cho biết, bản dự thảo này sẽ còn tiếp tục tham vấn các bộ, địa phương, doanh nghiệp và sẽ đưa vào nội dung báo cáo trong Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.

(Theo Vietnamnet)