Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ thuật hay trong Windows XP

Cập nhật ngày: 08/11/2009 - 05:37

Thủ thuật làm cho XP nhanh hơn

Bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng My Computer, chọn Properties, chọn thẻ Advanced. Tại Performance, nhấp vào Settings, trong thẻ Visual Effects, bỏ đánh dấu tất cả các lựa chọn và chỉ để lại ba lựa chọn cuối là:

- Use common tasks in folders

- Use drop shadows for icon labels on the desktop

- Use visual styles on windows and buttons

Tăng tốc độ shutdown

Bạn chọn Start/ Run, gõ lệnh regedit rồi nhấn OK hay Enter.

- Trong cửa sổ Registry Editor, bạn mở dần theo đường dẫn:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop.

- Thay đổi giá trị của các key như sau (bằng cách nhấp chuột phải lên tên từng key, chọn lệnh Modify trên menu chuột phải, điền giá trị mới vào hộp Value data của hộp thoại Edit String rồi nhấn OK):

AutoEndTasks=1
HungAppTimeout=5000
MenuShowDelay=00000000 (mặc định là 400)

WaitToKillAppTimeout=4000 (mặc định là 20000)

WaitToKillServiceTimeout=4000 (mặc định chưa có)

- Giá trị key AutoEndTasks là 1 sẽ tự động “giết” các chương trình đang treo cho bạn. Thời gian chờ để khử các ứng dụng được giảm còn 4000 (mặc định tới 20000).

- Bạn cũng cần giảm thời gian “giết” các dịch vụ Windows XP xuống tương đương. Nhưng cần phải tạo thêm key này bằng cách click chuột phải lên nền cửa sổ bên phải. Chọn trong menu pop-up lệnh New/String Value. Nhấp chuột phải lên key mới xuất hiện có tên “New Value #1”, chọn Rename và đổi thành WaitToKillServiceTimeout. Nhấp chuột phải lên tên này, chọn Modify và xác lập giá trị Value data của nó thành 4000, nhấn OK.

- Sau đó, bạn “xử” tiếp cái khoản thứ hai. Mở theo đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l

- Nhấp chuột phải lên tên WaitToKillServiceTimeout, chọn Modify và xác lập giá trị của nó là 4000, nhấn OK.

- Thoát khỏi Registry Editor và restart lại máy cho các giá trị mới có hiệu lực.

Tăng tốc Start Menu – Windows XP

Chạy Regedit từ Start\Run

Tìm đến khoá Hkey_Current_User\Control Panel\Desktop

Thay đổi value của key Menu ShowDelay thành 0.

Đ.T (st)