BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thu thuế nội địa: Tăng chậm so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 03/10/2012 - 05:21

(BTNO)- Năm 2012, HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 4.500 tỷ đồng- tăng hơn năm trước 1.500 tỷ đồng, trong đó riêng phần thu thuế nội địa được giao là 3.200 tỷ đồng. Theo đánh giá của Sở Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2012, tổng thu ngân sách nhà nước đạt kết quả theo tiến độ và đảm bảo cân đối nhiệm vụ chi theo dự toán. Tuy nhiên, phần thu thuế nội địa thì lại đạt tỷ lệ thấp hơn và so với cùng kỳ tăng rất chậm.

Giá cao su giảm đã ảnh hưởng đến thu thuế nội địa

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2012, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện được 3175,76 tỷ đồng- đạt 70,57% dự toán năm và tăng hơn cùng kỳ 6,03%. Tuy nhiên riêng phần thu nội địa, trong 9 tháng đầu năm thực hiện được 2.135,43 tỷ đồng- chỉ đạt có 66,73% dự toán thu cả năm 2012 và so với cùng kỳ chỉ tăng chưa đến 1%. Trong đó phần do khối tỉnh quản lý thực hiện thu được 1.386,3 tỷ đồng- đạt 63,41% so với dự toán và giảm 2,6% so với cùng kỳ; khối huyện, thị thực hiện thu được 749,13 tỷ đồng- đạt được gần 74% dự toán thu cả năm và tăng hơn so với cùng kỳ là 8,06%. Đây là năm có tiến độ thu thuế nội địa tăng chậm nhất trong nhiều năm qua và so với cùng kỳ năm trước thì thấp hơn rất nhiều. Trong 9 tháng đầu năm 2011, phần thu nội địa thực hiện đạt đến 101,86% dự toán thu cả năm trong khi 9 tháng đầu năm nay chỉ đạt chưa đến 67%. Nếu tính về khoản thu, sau 9 tháng thực hiện, trong 14 khoản thu thì có 3 khoản hoàn thành vượt dự toán thu cả năm, 3 khoản đạt tỷ lệ hơn 70%, 5 khoản đạt trên 60% và 3 khoản đạt thấp- dưới 60%. Tuy nhiên nếu so với cùng kỳ thì trong 14 khoản thu chỉ có 7 khoản tăng hơn và đến 7 khoản giảm hơn, trong đó giảm mạnh nhất là khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp- giảm đến 79,2% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thuế tỉnh, năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do giá cả một số mặt hàng chủ lực giảm, sức mua giảm, lượng hàng hoá tồn kho lớn. Mặt khác, thực hiện tinh thần Thông tư số 42/2012/BTC của Bộ Tài chính và Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, ngành Thuế tiếp tục gia hạn, giảm thuế nên càng ảnh hưởng đến nguồn thu. Ngoài ra, do hiện nay Tây Ninh đang trong thời gian triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nên khoản thu này cũng bị ảnh hưởng và đạt rất thấp.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, ngành Thuế vẫn cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nội địa do HĐND tỉnh giao trong năm 2012. Để thực hiện được mục tiêu này, từ nay đến cuối năm ngành Thuế sẽ phải thực hiện thu thêm 1.064,45 tỷ đồng- bình quân mỗi tháng thu đến 354,85 tỷ đồng- cao hơn mức thu bình quân mỗi tháng trong 9 tháng đầu năm là 117,5 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Do đó, ngành Thuế đề ra một số giải pháp trong tâm để thực hiện trong 3 tháng cuối năm nhằm tập trung tăng thu ở một số lĩnh vực còn tiềm năng- đặc biệt là lĩnh vực đất đai; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương tích cực phối hợp cùng ngành Thuế kiểm tra việc sử dụng đất và phát hiện thu các khoản chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất nộp và ngân sách nhà nước.

Sơn Trần