BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 02/12/2015 - 06:00

Theo Sở Xây dựng Tây Ninh, công tác lập quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quản lý đô thị và chỉnh trang, duy trì trật tự đô thị của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các đô thị được quan tâm đầu tư, chất lượng dịch vụ đô thị ngày càng được cải thiện, khu vực đô thị đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Thi hành Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, những năm qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo lập công tác lập quy hoạch đô thị, đẩy nhanh tốc độ phủ kín quy hoạch, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt để quy hoạch phải thực sự đi trước một bước và có tính khả thi cao, làm cơ sở cho việc kế hoạch hóa công tác đầu tư và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.  

Đến nay, Tây Ninh cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch, hướng đến mục tiêu phủ kín quy hoạch đô thị nhằm tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sinh sống trong đô thị, an sinh xã hội, hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc phủ kín quy hoạch đô thị được thực hiện thông qua việc lập các quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, các thị trấn đã được phê duyệt nhằm rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội; lập quy hoạch chung các đô thị mới theo định hướng phát triển đô thị; lập quy hoạch phân khu đối với thành phố, đô thị mới và lập các quy hoạch chi tiết đô thị để cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu, các quy hoạch chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã cơ bản phủ kín quy hoạch xây dựng các cửa khẩu thuộc hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, góp phần ổn định an ninh biên giới, phục vụ công tác nâng cấp, khai trương cửa khẩu chính, thúc đẩy việc giao thương, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Để quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được duyệt, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20.11.2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Chỉ thị chỉ đạo UBND thành phố Tây Ninh và các huyện khẩn trương triển khai công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt (hoặc phê duyệt), ban hành và thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP, Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22.10.2010 của Bộ Xây dựng.

Hiện có 6/9 đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, gồm thành phố Tây Ninh và 5 huyện: Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu. Trong đó, các huyện Hòa Thành, Trảng Bàng đang lập quy hoạch chung đô thị phù hợp định hướng nâng loại đô thị.

Về quy hoạch phân khu, Thành phố Tây Ninh đã có 4/9 quy hoạch phân khu được duyệt gồm các phân khu 4, 5, 6, 7 trong đó phân khu 6 là phân khu trung tâm hành chính mới của tỉnh. Huyện Bến Cầu đang lập quy hoạch phân khu thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài. Đối với quy hoạch chi tiết, các huyện đang tiến hành lập điều chỉnh các quy hoạch chi tiết đô thị, tiến tới phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị theo quy hoạch chung được duyệt.

Khu đô thị Thị trấn Trảng Bàng ngày nay. Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh cũng đã có quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù đối với cửa khẩu có các khu chức năng như Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát; các đô thị cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Xa Mát; các đô thị cửa khẩu Việt Nam – Campuchia gắn với khu dân cư biên giới trên địa bàn.

Đối với khu, cụm công nghiệp như Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông Bời Lời, khu Công nghiệp và Dịch vụ Bourbon – An Hòa và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã được triển khai lập, thực hiện quy hoạch xây dựng. Đến nay tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp cao, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh.

Về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tính đến tháng 6/2013, Tây Ninh đã hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới, 82/82 (100%) xã đã có đồ án quy hoạch được duyệt.

Cũng theo Sở Xây dựng Tây Ninh, hiện công tác quy hoạch của tỉnh vẫn còn không ít hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch, đô thị tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ít biên chế, ở cấp cơ sở yếu kém về năng lực nên dẫn đến hạn chế trong công tác triển khai, công tác lập quy hoạch; hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng dân cư đô thị để người dân biết và tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, văn minh đô thị. 

Lực lượng tư vấn mỏng, lập quy hoạch chưa tính hết các yếu tố rủi ro, đặc biệt là các yếu tố rủi ro trong nền kinh tế thị trường; còn mang tính chủ quan; chưa dự báo đầy đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra, nguồn lực phân bổ cho đầu tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế.

Nguồn vốn cho công tác thực hiện quy hoạch, công tác lập quy hoạch còn hạn chế, hiện nay các quy hoạch chung xây dựng hai khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và Xa Mát không còn phù hợp cần điều chỉnh.

Theo Sở Xây dựng, tỉnh cần có kế hoạch lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nhằm điều chỉnh, xóa bỏ các quy hoạch treo đối với các quy hoạch đã được lập từ những năm 2010 trở về trước; tiến tới phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị đối với thành phố Tây Ninh, các huyện và các đô thị mới;

Phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đặc thù (khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, các cửa khẩu, các khu công nghiệp và các khu khác...) làm cơ sở cho công tác quản lý phát triển đô thị, quản lý xây dựng đồng bộ, hiệu quả.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh minh hoạ

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương để địa phương tiến hành lập các dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể như ưu tiên vốn cho công tác điều chỉnh đồ án quy hoạch chung 2 khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, 2 đô thị nâng loại của tỉnh là Hòa Thành và Trảng Bàng và quy hoạch chung khu di tích và danh thắng Núi Bà đảm bảo phù hợp với đồ án quy hoạch vùng tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành có liên quan phát biểu, kiến nghị đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết, hỗ trợ của Bộ Xây dựng và Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh và các ý kiến của đại diện sở, ngành tỉnh Tây Ninh và sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét chỉ đạo hỗ trợ.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cũng lưu ý Tây Ninh, song song với công tác điều chỉnh quy hoạch thì công tác thu hút đầu tư, việc ban hành và áp dụng cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, thu hút du lịch ở các danh thắng như quần thể di tích lịch sử - văn hóa núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng cũng rất quan trọng…

Đình Chung


 
Liên kết hữu ích