Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Thủ trướng trình cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 thành viên 

Cập nhật ngày: 26/07/2021 - 20:56

Theo tờ trình, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Chiều 26-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tờ trình gửi tới Quốc hội, cho biết tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV gồm 27 thành viên. Cụ thể gồm: Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng (trong đó có một Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) và 21 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, quyết định về một số thành viên Chính phủ, trong đó không bố trí một Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo phương án nhân sự của  Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: HOÀNG HẢI

Trình bày trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV cơ bản phù hợp với giai đoạn phát triển 2016 – 2021. Qua đó đáp ứng yêu cầu về chất lượng và số lượng, bảo đảm khoa học, hợp lý.

Hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, phù hợp, bao quát toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội. Đồng thời, thực hiện đúng vị trí, vai trò là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXNCH Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp. 

Mặc dù trong nhiệm kỳ có một số thay đổi về nhân sự thành viên Chính phủ nhưng Thủ tướng đã chủ động thực hiện quyền hạn theo quy định của pháp luật. Theo đó, trong trường hợp khuyết nhân sự do chưa được cấp có thẩm quyền quyết định, Thủ tướng đã kịp thời phân công Phó Thủ tướng phụ trách trực tiếp hoặc giao “quyền Bộ trưởng”. 

Tờ trình của Chính phủ cũng khẳng định việc phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng giúp việc cho Thủ tướng phụ trách một số ngành, lĩnh vực vừa bảo đảm yêu cầu ổn định, vừa bảo đảm bao quát các lĩnh vực quản lý, điều hành của Chính phủ một cách chủ động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời điểm. 

Về phương án cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khoá XV, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

4 Phó Thủ tướng dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực sau: (1) Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; (2) Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; (3) Kinh tế ngành; (4) Khoa giáo - Văn xã.

18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay các thành viên Uỷ ban cơ bản nhất trí với đánh giá về việc thực hiện cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với các nội dung được nêu trong Tờ trình.

Về phương án cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ý kiến chung của Ủy ban Pháp luật tán thành với quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc xây dựng phương án cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như được nêu trong Tờ trình.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị vẫn nên bố trí cơ cấu số lượng 5 Phó Thủ tướng để bảo đảm tính ổn định trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép” như hiện nay.

Cũng trong chiều 26-7, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND Tối cao.

Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn về các nội dung nói trên.

Liên quan đến phương án cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khoá XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay mục tiêu thực hiện cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Về nguyên tắc, việc kiện toàn cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bảo đảm thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần điều chỉnh thì trình Quốc hội phê chuẩn để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Chính phủ trong từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. 

Nguồn PLO