BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thứ tư 17-2: Khai mạc phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cập nhật ngày: 15/02/2016 - 07:54

Tại phiên họp này, Ủy ban sẽ cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 theo đề nghị của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Thị Quốc Khánh; cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc cho ý kiến đối với nội dung thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Australia về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ; cho ý kiến về Quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội.

 

Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu của các dự án luật, gồm: Luật Báo chí (sửa đổi); dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); dự án Luật Dược (sửa đổi) cũng sẽ được UBTVQH xem xét, cho ý kiến.

 

Đáng lưu ý, nội dung tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan tư pháp là một trọng tâm của phiên họp. Theo đó, dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ được UBTVQH nghe và thảo luận. Dự thảo các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, UBTVQH; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước cũng nằm trong chương trình nghị sự.

 

UBTVQH cũng tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Nguồn SGGP