BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng: Cải cách còn quá chậm

Cập nhật ngày: 15/01/2012 - 05:35

Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của ngành nội vụ hôm 14.1 đánh giá lại tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành gồm cải cách hành chính (CCHC); tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý hội và tổ chức phi chính phủ; công chức, công vụ; chính quyền địa phương; công tác tôn giáo; thi đua - khen thưởng....

Trong rất nhiều lĩnh vực mà "siêu bộ" quản lý, vấn đề nổi lên trong năm 2011, nhận được sự quan tâm của công chúng chính là CCHC..

Bộ Nội vụ đã tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 cũng như đã xây dựng chương trình cho 10 năm tiếp theo 2011 - 2020.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã hết một năm của giai đoạn CCHC 2011 - 2020... Ảnh: Thủy Chung

Ghi nhận những thành tích của ngành nội vụ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại các yêu cầu lớn đối với nền hành chính.

"Thứ hạng về năng lực cạnh tranh của nước ta do quốc tế đánh giá đã được cải thiện, nhờ vào những tiến bộ của nền hành chính, nhân dân cũng ghi nhận, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề mà dân và doanh nghiệp kêu, và họ kêu đúng", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, công cuộc CCHC đã có nhiều thành tựu nhưng so với yêu cầu của xã hội và khả năng của hệ thống thì còn nhiều hạn chế. Tổ chức bộ máy hành chính ở trung ương và địa phương vẫn còn nhiều chức năng, nhiệm vụ trùng giẫm, dẫn đến trong khi có nhiều vấn đề chưa rõ trách nhiệm giữa các bộ thì lại có những lĩnh vực còn bỏ trống chưa ai chịu trách nhiệm.

Thủ tướng đánh giá những cải cách trong vấn đề này còn quá chậm.

Thủ tướng cũng nhắc ngành nội vụ chú ý việc quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng như cải thiện chính sách, chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức. "Cán bộ, công chức hành chính phải vừa giỏi chuyên môn, vừa tốt về phẩm chất đạo đức, vì vậy nền hành chính phải có năng lực thu hút người giỏi, tạo điều kiện cho họ tiếp tục nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của xã hội", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho rằng trong lĩnh vực này, "có tiến bộ nhưng cũng chưa nhiều", bằng chứng là chính ngành nội vụ cũng nhận định "còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức nhũng nhiễu dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và nhà nước, lòng tin của nhân dân".

Sao ta chưa làm được?

Thủ tướng yêu cầu hội nghị thảo luận nghiêm túc các vấn đề còn yếu kém, hạn chế, tồn tại để tìm giải pháp khắc phục. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ trong tâm năm 2012 của ngành vẫn là "tập trung thực hiện hiệu quả chương trình tổng thế CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020".

Thủ tướng nhắc nhở "đã hết 1 năm của giai đoạn này rồi", đề nghị ngành nội vụ triển khai quyết liệt hơn các đề án về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công chức công vụ, tiền lương

Ông yêu cầu tiếp tục làm tốt đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), "không để đầu voi đuôi chuột""Đã xác định những TTHC cần đơn giản hóa thì phải xem xét các văn bản pháp luật liên quan để thay đổi ngay", Thủ tướng nói.

Ông hoan nghênh Bộ Nội vụ đã xây dựng và ban hành được bộ chỉ số theo dõi đánh giá CCHC và đang thực hiện thí điểm tại 3 bộ và 6 tỉnh, thành phố.

"Trong bộ chỉ số này cần làm rõ các tiêu chí đánh giá và công khai để nhân dân, xã hội giám sát nền hành chính", Thủ tướng nhấn mạnh.

Băn khoăn về việc phân cấp nhiệm vụ giữa chính quyền trung ương - địa phương, Thủ tướng nhận khuyết điểm qua một nhiệm kỳ mà vẫn chưa tổng kết được mô hình chính quyền địa phương.

"Các vấn đề cần phân cấp như quy hoạch, quyết định đầu tư, tài chính, biên chế tổ chức cán bộ... do thiếu tiêu chí nên còn phân tán, tùy tiện. Sự khác nhau giữa chính quyền đô thị và nông thôn cũng chưa tổng kết được. Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy cho các địa phương với các đặc thù kinh tế - xã hội khác nhau cũng chưa làm được...". Thủ tướng cũng nhận định những việc này đều khó "nhưng làm với tiến độ thế này là chậm".

Tương tự với yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử, Thủ tướng cho rằng ta hoàn toàn có điều kiện làm, chi phí không quá tốn kém, nhiều nước đã có kinh nghiệm làm tốt... "Sao ta chưa làm được?", Thủ tướng yêu cầu coi trọng hơn nội dung này trong tổng thể cải cách hành chính.

Thủ tướng cũng nhắc ngành nội vụ về công tác xây dựng thể chế, trong đó ngành cần tham gia tổng kết hiến pháp, xây dựng các luật về tổ chức chính phủ, HĐND và UBND, bầu cử QH và HĐND các cấp…
                                                                                                                                                       Theo
 Chinhphu.vn