Thủ tướng chỉ đạo thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 28/09/2009 - 06:06

Khám bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc.

Ngày 28.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan Trung ương liên quan, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các văn bản hướng dẫn theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện thuộc bộ, ngành, các Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế tổ chức các đoàn công tác đi một số tỉnh, bệnh viện để kiểm tra, hướng dẫn các bệnh viện tổ chức tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh và thu phần chi phí cùng chi trả của người bệnh bảo đảm thuận tiện, giảm phiền hà cho người bệnh, báo cáo kịp thời các vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để giải quyết.

Bộ Tài chính hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời việc phân bổ và cấp kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Bộ Lao động-Thương bình và Xã hội khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lập danh sách xác định các đối tượng được cấp thẻ Bảo hiểm y tế và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế phù hợp với những quy định mới.

Đồng thời, bảo đảm cấp thẻ Bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bằng bảo hiểm y tế kịp thời, đúng chế độ.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


Liên kết hữu ích