BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng chỉ thị tiêm phòng sởi-Rubella phải bảo đảm an toàn

Cập nhật ngày: 18/09/2014 - 12:07
Theo chỉ thị, để tiến tới loại trừ bệnh sởi theo mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2017 và khống chế bệnh Rubella – hai bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm bởi số người mắc bệnh lớn, tỷ lệ tử vong cao và để lại di chứng nặng nề cho người bệnh sau khi mắc - Việt Nam sẽ tổ chức tiêm phòng vắcxin phòng bệnh trên cho tất cả trẻ em từ 1-14 tuổi với số lượng khoảng 23 triệu trẻ trên phạm vi cả nước.

Để tổ chức tiêm phòng vắcxin phòng bệnh sởi và Rubella thành công và đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo toàn diện tiêm phòng vắcxin phòng bệnh sởi và Rubella.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh phải huy động các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể tại địa phương tham gia tiêm chủng, bảo đảm an toàn, chất lượng và đạt tỷ lệ tiêm phòng vắcxin phòng bệnh Sởi và Rubella trên 95% cho trẻ từ 1-14 tuổi ở quy mô xã, phường, thị trấn.

Các đơn vị trên cần bố trí kinh phí, nhân lực, trang thiết bị của địa phương đầy đủ và kịp thời cho tiêm phòng vắcxin phòng bệnh sởi và Rubella; triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin cơ sở về tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và Rubella để người dân hiểu, tích cực, chủ động đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai toàn bộ tiêm phòng vắcxin phòng bệnh sởi và Rubella.

Bộ Y tế cần cung ứng đầy đủ vắcxin và vật tư tiêm chủng bảo đảm chất lượng cho tất cả các tuyến theo đúng kế hoạch; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức việc tiêm phòng bảo đảm an toàn, chất lượng; hướng dẫn việc lập danh sách, quản lý đối tượng tiêm chủng tránh bỏ sót, bảo đảm tất cả trẻ em từ 1-14 tuổi được tiêm chủng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế xây dựng và cung cấp đầy đủ các nội dung tuyên truyền và thông tin kịp thời các hoạt động về tiêm phòng; chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai kế hoạch thực hiện tiêm phòng vắcxin phòng bệnh sởi và Rubella, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Theo chỉ thị, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tuyên truyền cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của tiêm phòng vắcxin phòng bệnh sởi và Rubella. 

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thống kê, lập danh sách đối tượng tiêm chủng tại trường học và tổ chức các điểm tiêm chủng trong trường học.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khác như Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực đóng quân, tại những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người để người dân tin tưởng, tích cực đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ…/.
Nguồn TTXVN