Thủ tướng chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Cập nhật ngày: 20/02/2020 - 14:20

Sáng 20/2/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc. 

Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà báo cáo tại phiên họp. 


 Các đại biểu tham dự phiên họp.

Nguồn TTXVN