BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng: Dân phải được biết Chính phủ đang làm gì

Cập nhật ngày: 13/03/2009 - 11:42

Thủ tướng yêu cầu VNPT và Viettel tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó quan trọng nhất là xây dựng mục tiêu chiến lược rõ ràng hơn, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy phù hợp với mục tiêu đặt ra.

Thủ tướng yêu cầu VNPT và Viettel củng cố bộ máy tổ chức Tập đoàn để các đơn vị thành viên hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ, công ty con, tạo động lực cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Liên quan đến vấn đề đầu tư, VNPT và Viettel cần tìm các hình thức đấu thầu, chọn thầu phù hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án viễn thông. Xây dựng phương án thí điểm chi trả tiền lương theo tiêu chí lợi nhuận và năng suất hiệu quả lao động để bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Thủ tướng và Thường trực Chính phủ cho rằng thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh rất quyết liệt nhưng ngành viễn thông đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. VNPT và Viettel là hai đơn vị đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng hạ tầng. Những thành tựu về công nghệ thông tin đạt được trong lộ trình thực hiện bước đi tắt đón đầu đã giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa và công nghiệp hóa.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ ra những hạn chế về đầu tư hạ tầng, triển khai 3G và Chính phủ điện tử chậm, bộ máy và cơ chế chính sách còn nhiều vướng mắc, chất lượng dịch vụ hạn chế… "Quyền được thông tin của nhân dân thì nhân dân phải biết Chính phủ đang làm gì và sắp làm gì nhưng nhiều thủ tục hành chính mà người dân chưa biết do triển khai Chính phủ điện tử chậm. Như thế là có lỗi với dân”, Thủ tướng nói.

Về kế hoạch phát triển của VNPT và Viettel trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu là phải đưa nước ta trở thành cường quốc về công nghệ thông tin. Do vậy, hai đơn vị cần cập nhật liên tục về công tác quản lý cũng như công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị, 2 đơn vị xây dựng chiến lược phát triển cụ thể, từ đó có kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn về cán bộ, tài chính… Riêng VNPT phải xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể đối với bưu chính và viễn thông, đồng thời tính toán lại mô hình công ty mẹ, công ty con hạch toán độc lập phù hợp với điều kiện phát triển.

Thủ tướng cho phép Viettel thành lập Tập đoàn theo mô hình công ty me, công ty con và lưu ý 2 đơn vị này trong công tác bảo mật và an ninh mạng.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ, TTXVN)