BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần quyết liệt hơn nữa trong công tác giảm nghèo

Cập nhật ngày: 07/01/2013 - 05:38

Ở đầu cầu Tây Ninh, hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo điều hành.

(BTNO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần phải quyết liệt hơn nữa công tác giảm nghèo tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2013 với 63 tỉnh, thành trên cả nước do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì. Ở đầu cầu Tây Ninh, hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo điều hành.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết, ngành đã giải quyết việc làm mới cho hơn 1,52 triệu người, dạy nghề cho gần 1,5 triệu người; chi trả kịp thời, đầy đủ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho gần 1,5 triệu người có công với cách mạng; tổ chức điều dưỡng luân phiên cho trên 290 ngàn người; nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung cho khoảng 1.000 thương binh nặng; thực hiện chính sách chỉnh hình- phục hồi chức năng cho trên 12.500 thương binh, thân nhân người có công…

Công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cả nước ước cuối năm 2012 còn 10%, giảm 1,76% so với cuối năm 2011. Công tác bảo trợ xã hội được chú trọng, thực hiện bảo trợ thường xuyên tại cộng đồng cho 2,65 triệu người; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 2,5 triệu người; tỷ lệ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 5,8%...

Năm 2013, Bộ LĐ-TB&XH đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu như tạo việc làm khoảng 1,6 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 4%. Tuyển mới, dạy nghề cho 1,9 triệu lao động. Giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo.  

Đối với Tây Ninh, năm 2012 đã giải quyết việc làm cho gần 21.000 lao động, đào tạo nghề cho gần 23.000 người, quyết định cho gần 8.800 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền trên 45,5 tỷ đồng. So với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh giảm 2,45%. Ngành cũng đã cấp gần 70.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số sinh sống tại 20 xã tuyến biên giới; cấp gần 22.000 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội. Năm 2013, Tây Ninh cũng đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, đào tạo nghề cho 21.500 người, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành LĐ-TB&XH nâng cao năng lực dự báo, nhất là dự báo về lao động, nhu cầu lao động; tập trung làm quyết liệt hơn nữa công tác giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; nghiên cứu các tiêu chí đánh giá về hộ nghèo để có các hình thức hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng; tiếp tục có các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ các hộ cận nghèo, tránh tình trạng tái nghèo; thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Thủ tướng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chăm lo Tết cho người dân, nhất là các hộ nghèo, các đối tượng chính sách; đảm bảo cho nhà nhà có Tết, người người có Tết.

Đ.H.T