Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Tết nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Cập nhật ngày: 12/02/2010 - 06:39

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Trong không khí cả nước tưng bừng chuẩn bị chào đón Tết cổ truyền dân tộc và Xuân Canh Dần 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kính chúc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu, mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thưa chuyện với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, năm 2009, nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, sự quản lý, điều hành có hiệu quả của Nhà nước, tăng trưởng GDP đạt 5,32%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng âm, Việt Nam là một trong số ít các nước có tốc độ tăng trưởng khá cao; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; an sinh và phúc lợi xã hội được coi trọng; chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thế và lực của đất nước tiếp tục được tăng cường, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Năm 2010, Chính phủ  nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Đảng, Quốc hội đề ra. Trong dịp Tết cổ truyền Canh Dần, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp tích cực chuẩn bị, không để sốt hàng, thiếu hàng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, chú trọng chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, lũ lụt.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Phấn khởi trước những thành tựu đất nước đạt được, trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra tại không ít các địa phương, đã nỗ lực, chủ động, nhanh nhạy, sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành, duy trì đà tăng trưởng GDP khá cao, ổn định được kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện một bước, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phấn đấu quản lý, chỉ đạo, điều hành tốt hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó.

(Theo chinhphu.vn)