BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

Cập nhật ngày: 23/03/2012 - 12:54

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. Theo đó, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu gồm 22 thành viên do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Ủy ban.

2 Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (Phó Chủ tịch thường trực) và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 

18 Ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Võ Tuấn Nhân; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang; Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh; Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh.

* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cũng đã ký ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu là làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban.

Bên cạnh đó bảo đảm sự chủ động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban và sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu.

Quy chế cũng quy định nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch Ủy ban, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban. Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ủy ban họp định kỳ một năm một lần, trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban quyết định triệu tập họp bất thường. Thành phần cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban quyết định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ủy ban, giúp Ủy ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan giúp việc cho Ủy ban Quốc gia.

Theo Chinhphu.vn