BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quân đội đóng góp rất lớn vào thành tựu của đất nước

Cập nhật ngày: 24/06/2009 - 05:55

Phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2009 do Đảng uỷ quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 24.6 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội... là điều kiện có ý nghĩa quyết định để phát triển KT- XH đất nước, đồng thời KT- XH phát triển cũng là điều kiện cơ bản để đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp đến toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ QĐND Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng cho rằng: Quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, hoàn cảnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia. Quân đội tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói và giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Quân đội, Công an là những lực lượng nòng cốt trong cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao những thành tích và sự cống hiến của Quân đội; luôn phấn khởi, tự hào trước mỗi bước phát triển, trưởng thành của Quân đội, đồng thời gửi gắm lòng yêu mến, tin cậy vào Quân đội, vào lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, việc bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...là điều kiện có ý nghĩa quyết định để phát triển kinh tế xã hội đất nước. “Không có sự bảo đảm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì không thể xây dựng và phát triển đất nước”, Thủ tướng nói. Đồng thời, việc phát triển KT- XH ngày càng cao cũng là điều kiện cơ bản để đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự xã hội. Đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn hệ thống chính trị. Quân đội nhân dân lực lượng tham mưu, nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Sau khi phân tích những nét chính của tình hình kinh tế - xã hội đất nước từ năm 2008 đến nay, Thủ tướng nêu rõ: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, với sự nỗ lực, quyết liệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Việt Nam đã cơ bản kiềm chế được lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì đà tăng trưởng hợp lý và, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. “Những thành tựu của đất nước ta đạt được có sự đóng góp rất lớn của quân đội trên nhiều lĩnh vực”, Thủ tướng đánh giá và mong muốn Quân đội tiếp tục phát huy và có nhiều đóng góp hơn nữa.

Trên tinh thần xây dựng QĐND Việt Nam anh hùng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó, trong những tháng cuối năm 2009 và những năm tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp đã đề ra. Trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, thường xuyên cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đối phó kịp thời, thắng lợi với các tình huống phức tạp có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó chú trọng xây dựng "thế trận lòng dân" làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực và xây dựng thế trận quốc phòng. Củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng cao, căn cứ cách mạng, vùng có nhiều dân tộc thiểu số; xây dựng sự đồng thuận xã hội. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục quốc phòng theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt việc xây dựng thế trận trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và triển khai thực hiện phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng các yêu cầu tác chiến trong chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao…

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Quân đội tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ngoài ra, tăng cường công tác đào tạo nghề, quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Nhiệm vụ đặt ra cho Quân đội ta rất nặng nề và không ít khó khăn, phức tạp, song với truyền thống "Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua", Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng Quân đội sẽ ngày càng vững mạnh, đáp ứng cao nhất yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(Theo chinhphu.vn)