BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Cập nhật ngày: 08/06/2011 - 11:06

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Sáng 8.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” – một trong những chủ đề quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng tổ chức.

Cùng dự lễ phát động có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, các bộ, ngành, địa phương.

Khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nuớc ta luôn đặc biệt quan tâm và đã có nhiều cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiêp, nông thôn.

Sau 25 năm đổi mới, nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai rộng khắp ở các cấp, các ngành, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn.

Nông nghiệp tăng trưởng với tốc độ khá cao, đạt bình quân khoảng 3,6%/năm trong 10 năm qua, phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Kim ngạch xuất khẩu năm 2010 của ngành đạt khoảng 20 tỷ USD, nhiều mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao trên thị trường thế giới, đã có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tao Cờ Thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp, dịch vụ đã chiếm khoảng 60%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật. Bộ mặt nhiều vùng nông thôn được đổi mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như mong muốn khi nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, sức cạnh tranh thấp. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm. Đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn thấp. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

Vì vậy, trong bối cảnh mới, vì mục tiêu xây dựng đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Thủ tướng nhấn mạnh tới mục tiêu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã, đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khoá X, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 đã đề ra.

Để thực hiện mục tiêu này, người đứng đầu Chính phủ quán triệt tới các cấp, các ngành, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là làm tốt công tác tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân vể các tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay. Coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu vừa yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Cờ Thi đua cho các tập thể, cá nhân

Gắn kết chặt chẽ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các giải pháp, chỉ đạo điều hành của Chính phủ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011. Các cấp liên quan xây dựng Đề án với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể, phù hợp về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Vũ Trọng Kim, Cao Đức Phát, Phạm Văn Sinh, đại diện cho các cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, địa phương nổi danh một thời “quê hương 5 tấn” Thái Bình đã  bày tỏ quyết tâm cùng các giải pháp, chương trình hành động triển khai nội dung thi đua cho từng giai đoạn và kiểm điểm phong trào cho từng giai đoạn tiếp theo.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho một số khối thi đua Bộ, ngành, cụm thi đua địa phương. Tổng  số giải thưởng gồm 17 giải nhất, 19 giải nhì, 22 giải ba cho các tập thể, cá nhân.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2011 đến 2020, chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2011 đến 2015 và giai đoạn 2 từ năm 2016 đến 2020.

(Theo chinhphu.vn)