baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng ra quyết định về làm việc ngày thứ 7

Cập nhật ngày: 25/02/2010 - 04:09

Với Quyết định số 14/2010/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ nhu cầu thực tế của công dân cũng  như điều kiện của cơ quan hành chính nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ đưa ra quyết định lựa chọn các thủ tục hành chính,  chọn các cơ quan, đơn vị và địa bàn cần tổ chức làm việc nửa ngày hoặc  cả ngày thứ bảy hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức làm vào ngày thứ bảy hàng tuần phải sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học, hợp lý để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần và bảo đảm hiệu quả công việc. 

Công chức, viên chức làm việc vào ngày thứ bảy được nghỉ bù vào ngày khác. (Ảnh có tính minh họa)

“Cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào ngày thứ bảy sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, đảm bảo làm việc 40 giờ một tuần theo đúng qui định”, qui định nêu rõ.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ thì, kết quả khảo sát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân ở mỗi địa phương khá khác nhau, có TTHC ở Hà Nội, TP. HCM giải quyết trong thứ 7 rất đông, trong khi ở các địa phương khác lại không nhiều, thậm chí có sự chênh lệch về số lượng người dân đến giải quyết TTHC ngay trong cùng một địa phương.

Chính bởi vậy, thay cho quy định cũ là hầu hết các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tổ chức làm việc vào các ngày thứ 7, thì quyết định mới của Thủ tướng đã giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, UBND địa phương được quyết định lựa chọn các TTHC giải quyết thêm vào thứ 7 nếu xét thấy nhu cầu của người dân nhiều.

Thủ trưởng cơ quan đó còn quyết định lựa chọn cả đơn vị, địa bàn và thời gian làm thêm có thể là nửa ngày hoặc trọn 1 ngày thứ 7.

Việc cho phép lựa chọn, xác định TTHC, chọn đơn vị thực hiện trong ngày thứ 7 là biện pháp cơ bản nhất để đáp ứng 2 yêu cầu đảm bảo hiệu quả và tránh lãng phí ngân sách, đồng thời tránh thực hiện trên diện rộng một cách hình thức.

(Theo Dantri)