Thủ tướng: Sai sót của Bộ luật Hình sự 2015 là rất nghiêm trọng

Cập nhật ngày: 01/09/2016 - 05:16

Tiếp tục phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, sáng 1-9, các thành viên Chính phủ thảo luận việc xây dựng thể chế, trong đó thảo luận ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự 2015.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban soạn thảo và các cơ quan chức năng rút kinh nghiệm, không để tái diễn sai sót. Đối với những vấn đề mà qua rà soát khẳng định có sai sót, nếu không sửa không thể thi hành được thì cần kiên quyết sửa.  
 
Phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ.
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Theo Bộ Tư pháp, phạm vi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự lần này chủ yếu tập trung vào những điều khoản của Bộ luật Hình sự 2015, do có lỗi kỹ thuật mà nếu không sửa thì không bảo đảm áp dụng thống nhất. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi nội dung quy định trong một số điều khoản mà không ảnh hưởng đến những chính sách lớn đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và đạt được sự đồng thuận giữa các bộ, ngành nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người phạm tội.  
 
Các ý kiến thảo luận của các thành viên Chính phủ tập trung vào các nội dung như phạm vi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2015; việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 liên quan đến phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; việc bổ sung chất ma túy, cây có chứa chất ma túy mới xuất hiện; bổ sung quy định liên quan đến việc tính hay không tính theo độ tinh khiết đối với các chất ma túy trong các tội về ma túy; việc sửa đổi, bổ sung Điều 292 của Bộ luật Hình sự 2015 về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Đặt vấn đề sai sót của Bộ luật Hình sự 2015 là rất đáng tiếc, nghiêm trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban soạn thảo và các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm, tránh để tái diễn sai sót. Thường vụ Quốc hội đã kịp thời lùi thời hạn thi hành Bộ luật, không để hậu quả đáng tiếc. Cùng với đó, những tình tiết có lợi cho người phạm tội vẫn được áp dụng từ ngày Bộ luật Hình sự 2015 được thông qua. Thủ tướng cho rằng đây là tinh thần mà người dân có thể yên tâm.
 
“Qua theo dõi các phiên thảo luận của Quốc hội thấy rằng Bộ luật Hình sự 2015 đã thể hiện được tinh thần mới của Hiến pháp 2013, có nhiều chính sách tiến bộ, nhân đạo và khẳng định Bộ luật Hình sự 2015 không sai về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, không sai về chính sách và những nội dung lớn mà Bộ Chính trị đã cho ý kiến chỉ đạo cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thảo luận. Trong đó có những quy định về trách nhiệm hình sự pháp nhân, hạn chế hình phạt tử hình, thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, tinh thần sửa đổi Bộ luật lần này là không đặt vấn đề sửa đổi chính sách”, Thủ tướng nêu rõ.
 
Về tiến độ thời gian sửa đổi, Thủ tướng yêu cầu việc nghiên cứu sửa đổi cần thận trọng, không vì ép tiến độ mà tiếp tục để xảy ra sai sót. Tinh thần chung là cố gắng hoàn thành và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10 tới, nhưng điều kiện đặt ra là dự thảo phải đảm bảo chất lượng. Nếu thấy chưa đảm bảo chất lượng cần báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội cho lùi thời gian biểu quyết thông qua.
 
“Về quan hệ phối hợp trong quá trình soạn thảo, đây là bộ luật quan trọng, nội dung tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân và liên quan tới tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, việc xây dựng luật phải trên cơ sở ý kiến đóng góp của nhiều bộ, ngành, đặc biệt là những cơ quan trực tiếp áp dụng pháp luật như Công an, Tòa án, Kiểm sát, thi hành án. Cho nên để đảm bảo chất lượng dự thảo Bộ luật, tôi đề nghị Trưởng Ban soạn thảo, Phó Thủ tướng Phụ trách giữ nguyên thành phần ban soạn thảo, nhất là Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tối cao để bảo đảm thống nhất cao về những vấn đề lớn, đặc biệt là phạm vi sửa đổi. Thứ hai, Ban soạn thảo phải tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, chịu tác động trực tiếp của Bộ luật”, Thủ tướng đề nghị.
 
Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đúng thời gian yêu cầu về những vấn đề liên quan đến chức năng quản lý của bộ, ngành mình cho Ban soạn thảo; không để xảy ra tình trạng bộ, ngành không có ý kiến để Bộ Tư pháp, Trưởng ban soạn thảo phải tự quyết định, ảnh hưởng đến chất lượng dự thảo Bộ Luật.
 
Cũng tại phiên họp sáng nay, Chính phủ đã nghe và thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Báo cáo tóm tắt về Đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Nguồn VOV