BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng yêu cầu đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo

Cập nhật ngày: 25/11/2014 - 12:00

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng".

Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ, năm 2014, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức thi tuyển các chức danh: Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa. 

Việc thi tuyển tạo cơ hội cạnh tranh, tạo điều kiện bổ nhiệm người có trình độ, năng lực; đã nhận được sự đồng tình của nhiều cơ quan và dư luận.

Qua thí điểm cho thấy công tác thi tuyển lãnh đạo tại Bộ Giao thông vận tải đã thu được kết quả tốt, nhiều bài học kinh nghiệm cần được tổng hợp đưa vào Đề án  "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng".

Đề án này hiện đang được Bộ Nội vụ hoàn thiện. Bộ này cho biết, Đề án “Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng” đưa ra mục tiêu của việc đổi mới là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, qua đó khắc phục những hạn chế, bất cập trong tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, góp phần vào thực hiện việc đổi mới công tác cán bộ.

Đề án cũng đưa ra 5 nội dung đổi mới cách tuyển chọn bao gồm: Quy định rõ, cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong giới thiệu, đề xuất, bổ nhiệm nhân sự; mở rộng phạm vi đề cử, đăng ký dự tuyển lãnh đạo quản lý; bổ sung thêm người dự tuyển phải trình bày chương trình hành động trước khi lấy phiếu tín nhiệm; thay đổi nội dung, kết cấu phiếu tín nhiệm và đổi mới công tác bổ nhiệm lại.

Nguồn Báo điện tử Chính phủ