Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 

Cập nhật ngày: 05/06/2017 - 19:29

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Mục tiêu của chương trình năm nay là đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, tạo chuyến biến rõ rệt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu qủa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ôn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực.

UBND tỉnh lưu ý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính; phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020.

Để đạt được các yêu cầu đó, năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các cấp các ngành cần tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổmô hình tăng trưởng và các đề án cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện chống lãnh phí trong sử dụng các nguồn lực của đất nước, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng 8%, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 2.500 USD; kim ngạch xuất khẩu tăng 22%; tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GRDP giảm 1,5% so với năm 2016.

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay, chọn lọc các dự án thực sự cần thiết và cân đối được nguồn trả nợ. Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung huy động các nguồn lực với cơ cấu lãi suất hiệu quả, chú trọng các nguồn vốn lãi suất thấp, ưu đãi; phấn đấu huy động tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn khoảng 35% GRDP; đồng thời chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động, góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 4%.

Bố trí vốn đầu tư tập trung để khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2017 ngay từ những ngàv đầu năm, không đề tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2017.

Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 làm thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.

Tiếp tục công tác rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc phát triển các khu, cụm này có hiệu quả, tránh việc sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả.

Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đặc biệt là khâu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả các dự án BOT, đặc biệt là BOT trong lĩnh vực giao thông.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là trong các hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước; tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Phấn đấu giảm thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội không quá 168 giờ/năm (trong đó thuế là 119 giờ và bảo hiểm là 49 giờ); cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 120 ngày, trong đó, giảm thời gian thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng xuống còn 63 ngày; thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 300 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp còn 30 tháng.

Tuyến kênh đầu tư không hiệu quả- Ảnh minh hoạ

Năm 2017, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm 1,5% - 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Các sở, ngành, huyện, thành phố chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao nărn 2015.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Tỉnh cũng sẽ hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý; giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là những lễ hội có quy mô lớn; phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết... Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền.

Đình Chung